Mechanical & electrical

 1. Supply power for machines:
  + Electrical : distribution panel, cable, trunking, connector
  + Air piping, water supply, drain
  + Air tube: piping, coupler, connector…
  + Duct : exhaust duct
  Lắp đặt cung cấp nguồn điện cho các máy, dây chuyền sản xuất theo yêu cầu của khách hàng tại nhà máy kcn.
  Brochure load: contractor-electrical-matsu-vn10717
  Thank you

  tu-dien-cung-cap-nguon-cho-may-machine-matsu supply-power-for-machine-3p-matsu duct-ong-gio-thoat-hoi-nong-cho-may-matsumatsu-supply-power-for-machine-lap-dien-may-nhat-ban matsu-lap-dat-dien-cho-may matsu-lap-dat-dien-khi-nen-nuoc-cho-may-nhat-ban
 2.  Ventilating:
  + Wing ton industrial fan
  + Cung cấp, kiểm tra, hỗ trợ lắp đặt quạt thông gió cho các đối tác nhà máy Nhật bản tại Kcn.
  wing-ton-fan-quat-cong-nghiep-hcm-dong-nai-binh-duong wing-ton-fan-quat-cong-nghiep-hcm-binh-duong wing-ton-fan-var-quat-gan-tuong-hcm-binh-duong
 3. Lighting:
  + LED tube, bulb, high bay lighting
 4. Air conditioning
 5. Mechanical & Electrical work
  Thank you.
  Download catalogue: led-philips-matsu-product7717
  Máy gia nhiệt Leister hotwind catalogue: hotwind_leister-matsu-new