Omron – Fotek automation

Matsu VietNam – We are supplier of Omron controller, Timer, counter, sensor, encoder, Plc, motor driver, Zen etc in HCMC Viet Nam.
Level controllers, Proximity sensors, Photoelectric sensors, Encoders, AC inverters, Servo drives, motors, Pilot lamp, Button switches, Limit switches, Relays, Timers, Counters, Temperature controllers, Power suppliers…
Omron catalogue :
Fotek catalogue :
Qlight catalogue : qlight_den-coi-bao-patlite_catalogue_matsu-vietnam
Autonics catalogue : autonics-catalogue-matsu-vietnam
Nhập khẩu, phân phối thiết bị Omron cho các đối tác nhà máy trong các khu công nghiệp tại Việt Nam.
1. Đối tác cung cấp mã sản phẩm hoặc hình ảnh chúng tôi hỗ trợ báo giá tốt nhất.
2. Đối tác khách hàng cần hàng Omron chính hãng, giao hàng tận nơi, thanh toán thuận tiện.
omron-vietnam-automation-showroom-thiet-bi-tu-dong-hcm-binh-duon-dong-nai-long-anFotek_cung-cấp-thiết-bị-timer-photo-sensor-CDT-10MX-tại-hcm-binh-duong-dong-nai-long-anomron-vietnam-nha-phan-phoi-uy-quyen omron-vietnam-automation-relay-Plc-automatic-sensor-timer-hcm-binh-duong-dong-nai-long-anomron-automation-vietnam-plc-relay-hcm-binh-duong-dong-nai-long-anomron-vietnam-phan-phoiautonics-vietnam-cung-cap-thiet-bi-pr12-4dn-pr8 autonics-vietnam-cung-cap-thiet-bi-la8n-bf

Thank you !
Arigatou gozaimasu,